Inkomensnorm huurder

Een huis met de Leegstandwet tijdelijk via

Overbruggingsverhuur.nl (ver)huren

Alles geregeld vanaf €195,-  Lees verder »

 

Start altijd met een gratis indicatiehuurprijs!   Lees verder »

Home    ›    Uitleg stap 3  Internet & Huurder    ›     Huurders inkomensnorm, borg en borgtocht    ›

Huurder(s)

Inkomensnorm, borg en borgtocht
Om in aanmerking te komen voor een huurwoning hanteren wij, de verhuurder en de hypotheekbanken een inkomensnorm. Deze is conform de standaard inkomensnorm van het NIBUD, namelijk dat het bruto (gezamenlijk) maandsalaris minimaal 4 keer de totale huur moet zijn. Eventuele betalingsverplichtingen (zoals alimentatie, persoonlijke leningen e.d.) worden op het inkomen in mindering gebracht.Huurder heeft te weinig inkomen, wat nu?


Indien niet aan deze inkomensnorm wordt voldaan, bestaat de mogelijkheid om een verhoogde borg bij aanvang van de huurovereenkomst bij ons in bewaring te geven. Deze verhoogde borg geldt als extra zekerheid voor de verhuurder en ontvangt de huurder bij correcte oplevering aan het einde van de huurperiode weer terug.Borgtocht


Een andere mogelijkheid is een 'borgtocht'. Bij een borgtocht staat een ander persoon (niet zijnde de huurder, bijvoorbeeld: ouders, familielid of ex-partner) garant voor de huurder. Deze persoon dient wel te voldoen aan de daarvoor gestelde verhoogde inkomensnorm (het bruto gezamenlijk maandsalaris bedraagt minimaal 5 keer de totale huur). De kosten voor het screenen van de borgtochtsteller(s) en het opstellen van een borgtocht overeenkomst bedragen €95,- (inclusief BTW). Deze kosten worden bij de huurder in rekening gebracht.Borg, waarborgsom, verhoogde borg of borgtocht


Borg, borgsom of waarborgsom is een ander woord voor waarborg of onderpand. Borg betaalt de huurder aan de verhuurder of diens financieel beheerder en deze neemt de borg in bewaring. De borg is de garantie voor de verhuurder dat eventuele beschadigingen aan de huurwoning, veroorzaakt door de huurder, aan de hand van de borg (deels) vergoed kunnen worden. De borg kan ook dienen als betaalmiddel bij een opgelopen huurachterstand.

 

Wel is de verhuurder of diens financieel beheerder verplicht de betaalde borg terug te storten aan de huurder als bij oplevering geen sprake is van betalingsachterstanden of geen schade of andere gebreken aan de desbetreffende huurwoning zijn vastgesteld. De gangbare termijn van terugbetaling van maximaal 1 maand na de dag van oplevering en pas na schriftelijke toestemming en/of bevestiging (per mail) van de verhuurder (indien van toepassing).

 

In het algemeen komt de borg overeen met een maand huur. Om er zeker te zijn dat er geen misverstanden ontstaan over de borg, wordt de omschrijving van de borg opgenomen in de huurovereenkomst. Soms gaan er jaren overheen voordat de huurder de woning verlaat. Het kan dan gebeuren dat partijen niet meer weten hoeveel borg er was betaald aan het begin van de huurperiode. Tenzij anders is overeengekomen wordt de borg door de financieel beheerder naar een veilige Derdengeldenrekening van de Rabobank overgemaakt. Verhuurder of diens financieel beheerder betaalt over de door huurder gestorte waarborgsom geen rente.

 


Standaard hoogte van de borg of eventueel een verhoogde borg


Wanneer de huurder voldoet aan de inkomensnorm hanteren wij standaard 1 maand huur als hoogte voor de borg. Indien bij de berekening van 4 keer het maandelijkse huurbedrag er onvoldoende gezamenlijk inkomen is, kan de huurder als zekerheid voor de verhuurder het tekort als extra borg bovenop de reeds te betalen borg betalen.

 


Rekenvoorbeeld borg plus verhoogde borg


De huurder heeft een bruto inkomen van €2.200,- per maand, de huurprijs is €600,- per maand. De inkomensnorm geeft aan dat het inkomen niet de gehele huurprijs dekt; 4 keer €600,- is €2.400,- oftewel met het inkomen van €2.200,- delen door 4 wordt slechts een huurprijs van €550,- afgedekt. Dit betekent dat €50,- (€600,- minus €550,-) niet is afgedekt door het inkomen.

 

Om als huurder voor de verhuurder voldoende zekerheid te bieden bij een verplichte minimale huurperiode van 6 maanden (de eerste maand huur wordt reeds vooraf door de huurder betaald, er blijven dus nog minimaal 5 maanden over), hanteren wij een extra verhoging van de borg van €50,- keer 5 maanden is totaal €250,-. De borg inclusief de verhoogde borg bedraagt in dit voorbeeld €600,- + €250,- is €850,-.

 

Deze verhoogde borg geldt als extra zekerheid voor de verhuurder en ontvangt de huurder bij correcte oplevering zonder betalingsachterstanden weer terug.Downloaden Aanvraagformulier borgtocht »

Voorbeeld borgtochtovereenkomst (pdf) »Over dit onderwerp

Veel gestelde vragen
» Krijgt de huurder de borg altijd weer terug?

Borg krijgt de huurder terug wanneer hij na verhuizen de woning in goede staat achterlaat en er geen sprake is van betalingsachterstanden. Bij schade of betalingsachterstanden kan (een deel van) de borg worden ingehouden.


» Hoeveel bedraagt doorgaans de borg: één maand huur, of twee maanden?

Normaliter komt de borg overeen met één maand huur. Hier zijn echter geen officiële regels voor.


» Wat kost het opstellen van een borgtocht?

De kosten voor het screenen van de borgtochtsteller(s) en het opstellen van een borgtocht overeenkomst bedragen €95,- (inclusief BTW). Een borgtocht is geen standaard product, maar is afhankelijk van de betreffende huurder. Derhalve worden deze kosten aan de huurder gefactureerd.