Overige gegevens

Een huis met de Leegstandwet tijdelijk via

Overbruggingsverhuur.nl (ver)huren

Alles geregeld vanaf €195,-  Lees verder »

 

Start altijd met een gratis indicatiehuurprijs!   Lees verder »

Home    ›    Contact overige gegevens    ›     

Contact

Overige gegevens

Overbruggingsverhuur.nl is een handelsnaam van Overbruggingsverhuur B.V., ingeschreven in register onder nummer KvK dossiernummer 55038964, vestigingsnummer 000012074381 DEN HAAG

BTW nummer NL8515.40.843.B01

ST. DERDENGELDEN OVERBRUGGINGSVERHUUR

Rekeningnummer RABOBANK 104239204

IBAN: NL14RABO0104239204

BIC: RABONL2U

Over dit onderwerp

Veel gestelde vragen
» Is de Stichting Derdengelden Overbruggingsverhuur veilig?

Overbruggingsverhuur.nl heeft een Stichting Derdengelden Overbruggingsverhuur opgericht en een daarbij behorende Derdengelden rekening bij de Rabobank geopend. Hierdoor kunnen wij u nog meer zekerheid en veiligheid bieden m.b.t. de over te maken gelden, zoals huurpenningen, borg en dergelijke.

 

Ook voor een huurder geeft een Derdengeldenrekening veel zekerheid. Hiermee wordt namelijk voorkomen dat een verhuurder aan het einde van de huurperiode het bedrag van de borg niet meer geheel op zijn rekening heeft staan.


» Wat is een Stichting Derdengeldenrekening?

Derdengelden zijn geldsommen van derden (meestal klanten) die door bepaalde vrije beroepsuitoefenaars uit hoofde van hun functie worden beheerd. Hierbij moet in de eerste plaats worden gedacht aan notarissen en advocaten. Beide beroepsgroepen beschikken vaak over geldsommen die door klanten aan hen zijn toevertrouwd. Advocaten gebruiken hiervoor een afzonderlijke stichting waarin derdengelden worden ondergebracht. De bedoeling hiervan is tweeledig:

De derdengelden mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden

Bij een eventueel faillissement vallen de derdengelden buiten het faillissement.