Stichting Derdengelden Overbruggingsverhuur

Een huis met de Leegstandwet tijdelijk via

Overbruggingsverhuur.nl (ver)huren

Alles geregeld vanaf €195,-  Lees verder »

 

Start altijd met een gratis indicatiehuurprijs!   Lees verder »

Home    ›    Uitleg stap 5  Financieel beheer    ›     Stichting Derdengelden Overbruggingsverhuur    ›

Overbruggingsverhuur

Stichting Derdengelden
Derdengelden zijn geldsommen van derden (meestal klanten) die door bepaalde vrije beroepsuitoefenaars uit hoofde van hun functie worden beheerd. Hierbij moet in de eerste plaats worden gedacht aan notarissen en advocaten. Beide beroepsgroepen beschikken vaak over geldsommen die door klanten aan hen zijn toevertrouwd. Advocaten gebruiken hiervoor een afzonderlijke stichting waarin derdengelden worden ondergebracht. De bedoeling hiervan is tweeledig:

  • De derdengelden mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden
  • Bij een eventueel faillissement vallen de derdengelden buiten het faillissement


Overbruggingsverhuur.nl heeft jaren geleden al een Stichting Derdengelden Overbruggingsverhuur opgericht en een daarbij behorende veilige Derdengelden rekening geopend. Hierdoor kunnen wij u nog meer zekerheid en veiligheid bieden m.b.t. de over te maken gelden, zoals huurpenningen, borg en dergelijke.Veilige bewaring van de borg van de huurder


Ook voor een huurder geeft een Derdengeldenrekening veel zekerheid. Hiermee wordt voorkomen dat een verhuurder tijdens de huurperiode het borgbedrag opmaakt. De borg is tijdens de huurperiode in bewaring op de veilige Stichting Derdengelden Overbruggingsverhuur. Wij zullen de borg (na verrekening van alle openstaande bedragen) na de oplevering overmaken aan de verhuurder.


De verhuurder is uiteindelijk verantwoordelijk voor de uitbetaling van de borg aan de huurder.


De bankgegevens met betrekking tot de Stichting Derdengelden Overbruggingsverhuur kunt u terugvinden via onderstaande link.Over dit onderwerp

Veel gestelde vragen
» Is mijn borg veilig op een Derdengelden rekening?

Ja, uw borg staat op een veilige Stichting Derdengelden rekening van een andere rechtspersoon (namelijk een Stichting) dan Overbruggingsverhuur BV. Deze Stichting voert zelf geen activiteiten uit.