Instaphuurprijs

Een huis met de Leegstandwet tijdelijk via

Overbruggingsverhuur.nl (ver)huren

Alles geregeld vanaf €195,-  Lees verder »

 

Start altijd met een gratis indicatiehuurprijs!   Lees verder »

Home    ›    Uitleg stap 1  Oriëntatie    ›    Instaphuurprijs    ›

Vanaf 2016

Instaphuurprijs
Vanaf medio 2016 schrijft nieuwe wetgeving voor dat er aan een huurder niet langer inschrijf-, administratie- en contractkosten in rekening mogen worden gebracht. De politiek heeft besloten dat deze kosten enkel nog bij de verhuurder in rekening mogen worden gebracht. Met bestaande wetgeving (artikel 7:264 BW lid 1) mag de verhuurder kosten aan de huurder doorberekenen, wanneer deze vooraf in de huurprijs worden verwerkt.


De oplossing waar wij voor gekozen hebben, is dat de verhuurder deze kosten middels een éénmalig hogere instaphuurprijs (= eerste maand huur) kan doorbelasten aan de huurder. De eerste maand is de huurprijs voor de huurder dan éénmalig €195,- hoger. Op deze manier kunnen wij voor de verhuurder de kosten voor het opnieuw verhuren ‘per saldo’ nog steeds op €95,- houden. 


Overbruggingsverhuur.nl brengt de huurder geen kosten in rekening.


De verhuurder kan op ons aanvraagformulier aangeven of de helft van zijn verhuurkosten doorberekend moeten worden. De verhuurder bepaalt dus vooraf zelf of de instaphuurprijs (eerste maand huur) éénmalig met €195,- wordt verhoogd.Uitleg instaphuurprijs in 1 minuut


Over dit onderwerp

Veel gestelde vragen
» Moet ik als verhuurder altijd een instaphuurprijs hanteren?

Neen, als verhuurder bepaalt u vooraf zelf of de instaphuurprijs (eerste maand huur) voor de huurder éénmalig met een toeslag van €195,- wordt verhoogd. U kunt er als verhuurder natuurlijk ook voor kiezen om alle kosten voor het verhuurproces zelf te betalen.


» Met welke huurprijs wordt de woning op Pararius gepresenteerd?

Stel dat de maandelijkse huurprijs €800,- bedraagt. De verhuurder wil de helft (€195,-) van zijn kosten éénmalig in de huurprijs doorberekenen (in plaats van een maandelijkse opslag op de huurprijs). Dit gebeurt middels een éénmalig verhoogde huurprijs de eerste maand: de instaphuurprijs. In dit voorbeeld bedraagt de eerste maand de instaphuurprijs dus €995,- en vanaf de volgende maand betaalt de huurder de maandelijkse huurprijs van €800,-. De gepresenteerde huurprijs is €800,-, in de omschrijving maken wij melding van een instaphuurprijs van €995,-.


» Als verhuurder betaal ik met een instaphuurprijs 'per saldo' €95,- aan verhuurkosten, leg uit?

Bij de verhuurkosten voor de verhuurder gebruiken wij het begrip 'per saldo'. Dit betekent dat de verhuurder naar het uiteindelijke te betalen bedrag moet kijken. De verhuurder ontvangt van de huurder namelijk eerst via de instaphuurprijs de éénmalige hogere huur van €195,- bij de eerste maand huur. Wij rekenen de verhuurder bij het opstellen van de huurovereenkomst en pandakte een éénmalig bedrag aan verhuurkosten van €290,-.

 

Dit betekent: €290,- (verhuurkosten verhuurder) minus €195,- (ontvangen hogere huurprijs eerste maand) blijft per saldo te betalen €95,-. Dit te betalen bedrag wordt verrekend met de eerste huurbetaling aan de verhuurder.