Verhuur nooit zonder toestemming hypotheekbank

Een huis met de Leegstandwet tijdelijk via

Overbruggingsverhuur.nl (ver)huren

Alles geregeld vanaf €195,-  Lees verder »

 

Start altijd met een gratis indicatiehuurprijs!   Lees verder »

Home    ›    Uitleg stap 1  Oriëntatie    ›     Verhuur nooit zonder toestemming van uw hypotheekbank    ›

Tip!

Verhuur nooit zonder toestemming
Als je een huis koopt en daarvoor bij de bank een lening afsluit, dan kom je in alle hypotheekakten de standaardbepaling tegen die de eigenaar verbiedt de woning zonder schriftelijke toestemming van de bank te verhuren. Dit is een huurbeding.


Conform de hypotheekakte is, zonder schriftelijke toestemming van de hypotheekbank, verhuur of in gebruik geven van een woning in welke vorm dan ook niet toegestaan. Als een eigenaar hiermee in strijd handelt heeft de hypotheekbank het recht de financiering onmiddellijk op te eisen, hetgeen zeer waarschijnlijk op korte termijn tot openbare verkoop (executiorale verkoop) zal leiden. Een eigenaar loopt daarmee het risico een flink verlies te moeten incasseren. Wij zijn ervan overtuigd dat geen enkele eigenaar zichzelf met dit soort risico's wil opzadelen. Een verstandige eigenaar zal nooit verhuren zonder toestemming van de hypotheekbank.


Bij ons krijgt u 100 % zekerheid dat wij enkel woningen met schriftelijke toestemming van de hypotheekbank verhuren.Reparatie van uw huidige huurovereenkomst


Uw woning is reeds verhuurd zonder toestemming en/of uw hypotheekbank heeft u verzocht om de woning alsnog conform hun voorwaarden tijdelijk te verhuren. U heeft uw te koop staande woning reeds verhuurd en u wilt (of moet van de hypotheekbank) uw huidige huurovereenkomst omzetten in een juridisch correcte huurovereenkomst op grond van de Leegstandwet. Wij kunnen dit voor u realiseren indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:


De afgelopen 10 jaar is de woning niet meer dan 3 jaar verhuurd geweest

De huurder dient mee te werken aan omzetting van de huurovereenkomst. Wij zenden u een medewerkingsbrief toe, deze dienen de huurder en de verhuurder te ondertekenen en daarna aan ons te retourneren. Deze medewerkingsbrief is tevens de opzegging van de huidige huurovereenkomst en is pas geldig nadat de nieuwe correcte huurovereenkomst door beide partijen is ondertekend

De totale kosten bedragen €390,- inclusief BTW, exclusief kosten verhuurproces en financieel beheer. Deze kosten worden bij de verhuurder in rekening gebracht. De verhuurder dient zelf met de huurder (indien gewenst) hierin een verdeelsleutel te maken om daarna eventueel een gedeelte van deze kosten op de huurder te verhalen

Er is wel een correcte vergunning op grond van de Leegstandwet van de gemeente, de verhuurder dient een kopie van de vergunning bij de aanvraag toe te voegen

Er is geen correcte vergunning op grond van de Leegstandwet van de gemeente, Overbruggingsverhuur.nl zal deze vergunning pas bij de gemeente kunnen aanvragen indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan

Indien er geen vergunning op grond van de Leegstandwet van de gemeente is, dient de huurder zich uit te schrijven bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), de verhuurder dient een kopie van het uitschrijvingsbewijs van de huurder bij de aanvraag toe te voegen

Ook de hypotheekbank zal via Overbruggingsverhuur.nl de schriftelijk toestemming moeten verlenen voor deze reparatie en dus toestemming moeten verlenen voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet


Alleen wanneer aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan is het voor ons mogelijk uw huidige huurovereenkomst om te zetten in een juridisch correcte huurovereenkomst op grond van de Leegstandwet.


Zonder schriftelijke toestemming van uw hypotheekbank en zonder een juridisch correcte huurovereenkomst neemt u als verhuurder en ook als huurder enorme risico's. Elke bank zal indien die situatie blijft voortduren gepaste maatregelen moeten nemen.Aanmelden bestaande huurder bij een reparatiedossier


Het formulier voor een huurder van een reparatiedossier is anders dan ons reguliere formulier. Wij verzoeken de verhuurder van een reparatiedossier vriendelijk om de huurder het speciale aanvraagformulier via de volgende link te laten gebruiken:


Aanmelden huurder reparatiedossier »


Over dit onderwerp

Veel gestelde vragen
» Als verhuurder heb ik mijn woning al zonder toestemming van de bank verhuurd, wat nu?

U kunt uw aanvraagformulier gewoon bij ons indienen. Wij zullen daarna bekijken of wij e.e.a. kunnen repareren (zie uitleg hierboven).


» Waarom moet ik mij van mijn hypotheekbank bij Overbruggingsverhuur.nl melden, mijn woning is al verhuurd?

Uw hypotheekbank geeft enkel toestemming voor tijdelijke verhuur wanneer zij 100% zekerheid hebben dat de verhuur juridisch correct verloopt.


» Waarom moet de huurder eerst opzeggen en zich uitschrijven bij het GBA?

Wanneer er nog geen vergunning is dient de huurder zich uit te schrijven op het te verhuren adres bij het GBA. De vergunning wordt aangevraagd op basis van de Leegstandwet, dit betekent dat er niemand mag staan ingeschreven op het moment van de aanvraag van de vergunning.