Kosten en werkzaamheden verhuurproces

Een huis met de Leegstandwet tijdelijk via

Overbruggingsverhuur.nl (ver)huren

Alles geregeld vanaf €195,-  Lees verder »

 

Start altijd met een gratis indicatiehuurprijs!   Lees verder »

Home    ›    Uitleg stap 3  Internet & Huurder    ›     Kosten & werkzaamheden verhuurproces    ›

Kosten & werkzaamheden

Verhuurproces
Om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet voor zowel de huurder als de verhuurder mogelijk te maken zijn een aantal werkzaamheden noodzakelijk. Een gedeelte van het proces realiseren wij reeds bij het opstarten van het dossier van de verhuurder. Zonder een correcte uitvoering van deze noodzakelijke werkzaamheden is tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet niet mogelijk.De kosten verhuurproces en financieel beheer in de huurprijs verwerkt


Wij zorgen voor een unieke situatie op de huurmarkt; huurders en verhuurders betalen niet langer bij aanvang van de huurperiode een groot bedrag van duizenden Euro's. De totale kosten voor het verhuurproces en financieel beheer worden in gelijke termijnen van €45,- per maand in de huurprijs verwerkt, wij innen dit bedrag samen met de huurpenningen maandelijks via onze service financieel beheer. Wij verzorgen voor de verhuurder altijd de maandelijkse incasso van de huur via onze veilige Stichting Derdengeldenrekening. De huur minus de totale kosten voor het verhuurproces en financieel beheer van €45,- (inclusief BTW) wordt maandelijks door ons aan de verhuurder doorgestort. Bij vaststelling van de hoogte van de huurprijs wordt reeds rekening gehouden met deze kosten. Zo ontvangt de verhuurder dus gewoon zijn gewenste huurprijs. De service financieel beheer geldt voor de duur van de gehele huurovereenkomst.Werkzaamheden bij het verhuurproces (kijk ook bij de werkzaamheden bij het financieel beheer)


Advisering te vragen huurprijs

Presentatie op internet (Pararius)

Selectie maken van kandidaat huurders, basis gegevens van de kandidaat huurder(s) aan verhuurder verstrekken t.b.v. het maken van een bezichtigingsafspraak

Verzamelen benodigde gegevens van de huurder(s), toetsing inkomensnorm, screening van huurder(s), creditcheck en werkgeverscheck

Controle na retourzending door de verhuurder van een kopie van de getekende huurovereenkomst en pandakte, inclusief de afwikkeling van alle stukken aan de hypotheekbank(en) en NHG

Controle fatale termijnen, verzorgen verlengingen m.b.t. de vergunning, verlenging van de toestemming van de hypotheekbank en/of NHG

Advies bij geschillen tussen huurder en verhuurderRekenvoorbeeld doorberekenen kosten verhuurproces en financieel beheer


Verhuurder wil maandelijks een bedrag van  €700,- ontvangen. Deze gewenste huurprijs is dan kostendekkend voor verhuurder, alle kosten zoals: bruto maandelijkse hypotheeklasten en overige kosten zoals: ozb eigenaar, vve kosten, opstalverzekering en dergelijke zitten in dit bedrag verwerkt. Om de vraaghuurprijs te bepalen worden de maandelijkse kosten voor verhuurproces en financieel beheer bij deze gewenste huurprijs opgeteld. De vraaghuurprijs die wij hanteren bij de huur-internetpresentatie wordt dan €700,- +  €45,- =  €745,- per maand. De huurder betaalt dus altijd de huurprijs inclusief de kosten verhuurproces en financieel beheer.


Over dit onderwerp

Veel gestelde vragen
» Worden de kosten voor het verhuurproces en financieel beheer jaarlijks verhoogd?

Ja, jaarlijks verhogen wij per 1 juli de maandelijkse kosten voor het verhuurproces en financieel beheer met €1,- (inclusief BTW).