Controle gegevens huurder

Een huis met de Leegstandwet tijdelijk via

Overbruggingsverhuur.nl (ver)huren

Alles geregeld vanaf €195,-  Lees verder »

 

Start altijd met een gratis indicatiehuurprijs!   Lees verder »

Home    ›    Uitleg stap 3  Internet & Huurder    ›     Controle gegevens huurder(s), screening, werkgeverscheck en creditcheck    ›

Controle gegevens huurder(s)

Screening, werkgevers- en creditcheck
Wanneer iemand een woning wil gaan huren, dan dient elke huurder t.b.v. de screening en het opmaken van de huurovereenkomst de volgende gegevens compleet aan Overbruggingsverhuur.nl per mail of per post te verzenden:


Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier huurder

Een geldig identiteitsdocument (legitimatiebewijs)

Een recente salarisspecificatie/bewijs van inkomen (loonstrook)

Als u een zelfstandig ondernemer bent, vragen wij u om, in plaats van een loonstrook, een kopie van de meest recente belastingaangifte inkomstenbelasting en een kopie van uw accountantsverklaring te overleggen. Houd u rekening met het feit dat een aantal eigenaren alleen met u als kandidaat huurder akkoord kunnen gaan, indien u extra zekerheid voorstelt. U kunt hierbij denken aan een verhoogde borg van 3 tot 6 maanden van de maandelijkse huur

Als u gepensioneerd bent vragen wij u ook een kopie van uw inkomsten. Hierbij kunt u denken aan een kopie van uw pensioenverzekering of een kopie van uw AOW-uitkering

Een kopie van uw bankafschrift waarop uw inkomsten worden bijgeschreven

Bij onvoldoende inkomen, kunt u een verhoogde borg bij ons in bewaring geven of iemand garant laten staan voor uw betalingsverplichting. Deze persoon dient hiervoor afzonderlijk een door ons opgestelde borgtocht te tekenenScreening, werkgevers- en creditcheck


Wij screenen elke huurder. Op dit gebied werken wij samen met verschillende partijen en kunnen u als particuliere verhuurder voorzien van de juiste screening. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is een screening van essentieel belang.

 

Bij het screenen van een kandidaat huurder controleren wij de identiteit van de persoon d.m.v. een legitimatie check. Tevens wordt aan de hand van de inkomensnorm de geschiktheid van de kandidaat huurder gecontroleerd. Standaard nemen wij contact op met de werkgever van de kandidaat huurder. Bij elk aanvraagformulier huurder zit standaard een werkgeversverklaring. Een creditcheck is er om de finaciële situatie van de aspirant huurder te toetsen. Daarnaast checken wij of de (aspirant) huurder mogelijk op een zwarte lijst staat.

 


Samengevat


Creditcheck op basis van toetsing financiële situatie

Toetsing persoonsbewijzen

Toetsing werkgever en/of eigen bedrijf

Toestsing inkomen

Toetsing zwarte lijst huurdersAansprakelijkheidsverzekering huurder


Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die de verzekerde beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid. Op enkele uitzonderingen na vergoedt een aansprakelijkheidsverzekering gewoonlijk alle letselschade en zaakschade die door de verzekerde wordt veroorzaakt. Opzettelijk veroorzaakte schade en schade die uitsluitend bestaat uit financiële schade (in verzekeringstermen: zuivere vermogensschade) is doorgaans niet verzekerd.


Over dit onderwerp

Veel gestelde vragen
» Is een aansprakelijkheidsverzekering hetzelfde als een opstalverzekering?

Neen, een aansprakelijkheidsverzekering beschermt de verzekerde tegen aansprakelijkheid en een opstalverzekering beschermt de verzekerde tegen schade aan de opstal.


» Is een aansprakelijkheidsverzekering hetzelfde als een inboedelverzekering?

Neen, een aansprakelijkheidsverzekering beschermt de verzekerde tegen aansprakelijkheid en een inboedelverzekering beschermt de verzekerde tegen schade aan de inboedel (meubels en dergelijke).


» Wat gebeurt er wanneer de huurder niet positief door de checks heen komt?

Dan zullen wij de verhuurder adviseren om een andere huurder uit te kiezen. Anders wordt het als deze huurder meer zekerheid aan de verhuurder kan bieden, bijvoorbeeld door een verhoogde borg.