Opstellen huurovereenkomst

Opstellen

Huurovereenkomst

Home    ›    Uitleg stap 4  Huurovereenkomst    ›     Opstellen concept en originele huurovereenkomst    ›

Een huis met de Leegstandwet tijdelijk via

Overbruggingsverhuur.nl (ver)huren

Alles geregeld vanaf €195,-  Lees verder »

 

Start altijd met een gratis indicatiehuurprijs!   Lees verder »
Concept huurovereenkomst


Zodra de ingangsdatum en de hoogte van de huurprijs zijn bepaald en wij alle benodigde gegevens van de huurder(s) en de verhuurder(s) hebben ontvangen, kunnen wij de bankafhankelijke concept huurovereenkomst, de pandakte en indien van toepassing de ontruimingsverklaring opstellen. Indien van toepassing stellen wij op dat moment ook de borgtocht op. Tevens worden de factuur voor de huurder (deze bestaat uit: de instaphuur en de borg) en de creditfactuur voor de verhuurder (deze bestaat uit: de instaphuur minus de verhuurkosten). Lees de concept huurovereenkomst altijd goed door en geef tijdig tekortkomingen aan ons door.Originele huurovereenkomst


Nadat de huurder de factuur heeft voldaan, verzenden wij ter ondertekening de originele huurovereenkomst. De factuur (credit) voor de verhuurder zullen wij direct na retour ontvangst van alle getekende stukken en na de sleuteloverdracht aan de verhuurder voldoen.Belangrijke regels bij ondertekening van de huurovereenkomst en sleuteloverdracht:


Er mogen geen doorhalingen, wijzigingen of toevoegingen door partijen in de huurovereenkomst worden gemaakt

De sleutel wordt pas overgedragen aan de huurder nadat alle stukken correct zijn ondertekend

Elke bladzijde van de huurovereenkomst dient te zijn voorzien van een paraaf (van alle huurders en alle verhuurders)

Ook de overige stukken zoals; borgtocht, pandakte, ontruimingsverklaring, afstandsverklaring van medehuur en dergelijke dienen door de juiste partij(en) te worden ondertekend

De verhuurder draagt zorg voor de retour verzending van de getekende stukken aan Overbruggingsverhuur.nl, verzending per mail gaat sneller dan verzending per post (graag niet aangetekend verzenden)

Vul altijd het check-in formulier in en maak eventueel een fotoreportage.


Over dit onderwerp

Veel gestelde vragen
» Is het invullen van een check-in formulier verplicht?

Neen, maar wij raden het wel aan om dit formulier in te vullen. Mocht er in de toekomst een verschil van mening ontstaan dan heeft u een bewijsstuk waarmee u sterker staat. Dit geldt natuurlijk voor zowel huurder als voor verhuurder.


» Moet ik ook foto's van de woning maken bij de check-in?

Neen, maar wij raden het wel aan om foto's te maken. Mocht er in de toekomst een verschil van mening ontstaan dan heeft u een bewijsstuk(ken) waarmee u sterker staat. Dit geldt natuurlijk voor zowel huurder als voor verhuurder.


» Wat is een pandakte?

Een pandakte is een document waarmee de hypotheekbank de zekerheid heeft dat de huurpenningen aan hen worden overgemaakt,indien de verhuurder niet aan de hypotheek betalingsverplichting wordt voldoet. Een pandakte is pas geldig als het document bij de Belastingdienst geregistreerd is.


» Mijn huurder wil een Engelstalige huurovereenkomst, kan dat?

Ja, wij stellen op verzoek een Engelstalige (concept) versie van de huurovereenkomst beschikbaar.