Huurwaarborg

Een huis met de Leegstandwet tijdelijk via

Overbruggingsverhuur.nl (ver)huren

Alles geregeld vanaf €195,-  Lees verder »

 

Start altijd met een gratis indicatiehuurprijs!   Lees verder »

Home    ›    Uitleg stap 5  Financieel beheer    ›    Huurwaarborg - de huur voor 6 maanden verzekerd    ›

Huurwaarborg

De huur voor 6 maanden verzekerd

Voor een totaalbedrag van slechts €90,- (6 x €15,-) worden de huurbetalingen van de eerste 6 maanden door Nationale Waarborg volledig afgedekt. Na die eerste 6 maanden bepaalt u zelf of de Huurwaarborg moet worden verlengd.

 

Onzekerheid van het niet betalen van de huur door de huurder wilden wij voor onze verhuurders wegnemen. Met Huurwaarborg hoeft u niet langer naar de rechter om vervolgens een deurwaarder in te schakelen om uw huur te ontvangen van de niet betalende huurder. Wanneer u vooraf heeft gekozen voor Huurwaarborg wordt uw vordering van de kale huur op de huurder overgedragen aan Nationale Waarborg. Zij betalen de te vorderen huur aan u als verhuurder uit. Nationale Waarborg zal vervolgens de vordering op de huurder verhalen door middel van beslaglegging op loon of uitkering, beslaglegging op bankrekeningen en dergelijke.Kosten Huurwaarborg


De service Huurwaarborg heeft een eerlijk tarief. Wij bieden u deze service voor de kostprijs aan. Huurwaarborg is alleen mogelijk bij nieuwe huurovereenkomsten in combinatie met onze service financieel beheer. Met betrekking tot de betaling van de kosten voor de huurwaarborg kunt u uit 3 opties kiezen;

6 keer een bedrag voor de garantie van 6 maanden (van €15,- of  €20,-; afhankelijk van de huurprijs, bekijk de tabel), na deze periode op uw verzoek te verlengen

1 keer een bedrag voor de garantie van 6 maanden, na deze periode op uw verzoek te verlengen

1 keer een bedrag voor de garantie van 5 jaar (van €360,- of €480,-; afhankelijk van de huurprijs, bekijk de tabel) dan zijn de huurbetalingen van 3 maanden (uw opzegperiode) voor maximaal 5 jaar (periode van de vergunning) veilig gesteldVoorwaarden voor Huurwaarborg


De volgende voorwaarden (bekijk alle voorwaarden van Nationale Waarborg) zijn van toepassing bij de service huurwaarborg:

De huurder dient altijd te voldoen aan de inkomensnorm. Dit betekent dat er voldoende inkomen is of dat er andere garanties zijn bijvoorbeeld in de vorm van een verhoogde borg, voorwaarde is dat er voldoende dekking van de maandelijkse huur

De huurovereenkomst dient door Overbruggingsverhuur.nl te zijn opgesteld

De huurwaarborg-overeenkomst wordt aan de verhuurder verzonden bij de verzending van de originele huurovereenkomst en dient door zowel de huurder als de verhuurder te worden ondertekend

De getekende huurovereenkomst, pandakte, huurwaarborg-overeenkomst en overige stukken dienen binnen 15 dagen door de verhuurder aan ons te zijn geretourneerd

De verhuurder dient altijd zelf via e-mail aan te geven of verhuurder na 6 maanden de huurwaarborg wil verlengen, zonder verlengingsverzoek stopt de huurwaarborg automatisch. Bij verlenging wordt de maandelijkse betaling verrekend met de ontvangen huur.

Indien de verhuurder de service huurwaarborg inroept, volgt altijd direct de opzeggingsprocedure naar de huurderAanmelden voor Huurwaarborg


De service huurwaarborg is altijd in combinatie met onze service financieel beheer. Het innen van de tarieven wordt via Overbruggingsverhuur.nl gedaan namens Nationale Waarborg. De betaling van deze service zal gelijktijdig met het incasseren van de maandelijkse huur plaatsvinden.


 
 
 
gelijk of lager dan €1.000 per maand
hoger dan €1.000 maar lager dan €2.000 per maand
 
voor een garantie van 6 maanden betaal ik 6 keer €15,- of €20,-
voor een garantie van 6 maanden betaal ik in 1 keer het volledige bedrag (verrekening bij de eerste huurbetaling)
voor een garantie van 5 jaar betaal ik in 1 keer €360,- of €480,- (verrekening bij de eerste huurbetaling)2
 
 
Huurwaarborg


Ondanks onze zeer grondige screening van de huurder(s) blijft het verhuren van een woning nooit zonder risico's. Voor u als verhuurder is het heel belangrijk dat de maandelijkse huur volledig en op tijd door de huurder wordt betaald. Met onze service financieel beheer verzorgen wij al voor u het gehele incassoproces van de huurpenningen. Toch bent u als verhuurder er nooit helemaal zeker van dat uw huurder ook daadwerkelijk de huur betaalt. Omdat 6 maanden de eerste gegarandeerde huurperiode is, hebben wij samen met Nationale Waarborg het product Huurwaarborg ontwikkeld.


Over dit onderwerp

Veel gestelde vragen
» Ik zie dat na 6 keer betaling de huurwaarborg automatisch stopt, waarom eigenlijk?

In de eerste 6 maanden leert u het betalingsgedrag van de huurder kennen, na deze periode bepaalt u zelf of u de huurwaarborg wilt laten doorlopen.


» Ik heb de huurwaarborg in 1 keer betaald, nu is mijn woning verkocht, krijg ik nog een gedeelte terug?

Neen, wanneer u voor betaling in 1 keer heeft gekozen heeft u bij tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst geen recht op restitutie.


» Hoelang bestaat Nationale Waarborg al?

U kunt alle informatie over Nationale waarborg nalezen op hun website.


» Geeft huurwaarborg 100% zekerheid?

Ja, wanneer de huurder de huur niet heeft betaald wordt de huurder ingebreke gesteld en dient u als verhuurder een huuropzegging te verzenden. Wanneer u alle adviezen correct opvolgt dan heeft u altijd voor 100% garantie op uitbetaling van de huurpenningen.