Kosten en werkzaamheden financieel beheer

Een huis met de Leegstandwet tijdelijk via

Overbruggingsverhuur.nl (ver)huren

Alles geregeld vanaf €195,-  Lees verder »

 

Start altijd met een gratis indicatiehuurprijs!   Lees verder »

Home    ›    Uitleg stap 5  Financieel beheer    ›     Kosten & werkzaamheden financieel beheer    ›

Kosten & werkzaamheden

Financieel beheer
Om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet voor zowel de huurder als de verhuurder mogelijk te maken zijn een aantal werkzaamheden noodzakelijk. Een gedeelte van het proces realiseren wij reeds bij het opstarten van het dossier van de verhuurder. Zonder een correcte uitvoering van deze noodzakelijke werkzaamheden is tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet niet mogelijk.De kosten verhuurproces en financieel beheer in de huurprijs verwerkt


Wij zorgen voor een unieke situatie op de huurmarkt; huurders en verhuurders betalen niet langer bij aanvang van de huurperiode een groot bedrag van duizenden Euro's. De kosten voor het verhuurproces en financieel beheer worden in gelijke termijnen van € 45,- per maand in de huurprijs verwerkt, wij innen dit bedrag maandelijks via onze service financieel beheer. Wij verzorgen voor de verhuurder altijd de maandelijkse incasso van de huur via onze veilige Stichting Derdengeldenrekening. De huur minus de kosten voor het verhuurproces en financieel beheer van €45,- (inclusief BTW) wordt maandelijks door ons aan de verhuurder doorgestort. Bij vaststelling van de hoogte van de huurprijs wordt reeds rekening gehouden met deze kosten. Zo ontvangt de verhuurder dus gewoon zijn gewenste huurprijs. De service financieel beheer geldt voor de duur van de huurovereenkomst.Werkzaamheden bij het financieel beheer (bekijk ook de werkzaamheden bij het verhuurproces)


Beheren van de waarborgsom op een veilige Stichting Derdengeldenrekening

Maandelijks opstellen van de huurafrekeningen aan de huurder

Maandelijkse innen van de huur en uitbetalen van de huur aan de verhuurder

Versturen van tijdige reminders, correcte herinnerings- en aanmaningsbrievenaan aan de huurder

Verhuurder informeren bij dossieroverdracht naar incasso- en/of gerechtsdeurwaarderskantoor

Jaarlijkse huurverhoging berekenen en voorstel huurverhoging tijdig verzenden aan de huurder

Na een correcte oplevering en dus na goedkeuring en toestemming van de verhuurder verzorgen wij de uitbetaling aan de de huurder van de bij ons in bewaring zijnde waarborgsom

Wij voeren geen werkzaamheden uit m.b.t. technisch beheer, dit dient de verhuurder altijd zelf te regelenRekenvoorbeeld doorberekenen kosten verhuurproces en financieel beheer


Verhuurder wil maandelijks een bedrag van  €700,- ontvangen. Deze gewenste huurprijs is dan kostendekkend voor verhuurder, alle kosten zoals: bruto maandelijkse hypotheeklasten, ozb eigenaar, vve kosten, opstalverzekering en dergelijke zitten in dit bedrag verwerkt. Om de vraaghuurprijs te bepalen worden de maandelijkse kosten voor verhuurproces en financieel beheer bij deze gewenste huurprijs opgeteld. De vraaghuurprijs die wij hanteren bij de huur-internetpresentatie wordt dan €700,- +  €45,- =  €745,- per maand. De huurder betaalt dus altijd de huurprijs inclusief de kosten verhuurproces en financieel beheer.
Over dit onderwerp

Veel gestelde vragen
» Worden de kosten voor het verhuurproces en financieel beheer jaarlijks verhoogd?

Ja, jaarlijks verhogen wij per 1 juli de maandelijkse kosten voor het verhuurproces en financieel beheer met €1,- (inclusief BTW).