Toestemming hypotheekbank en vergunning gemeente

Een huis met de Leegstandwet tijdelijk via

Overbruggingsverhuur.nl (ver)huren

Alles geregeld vanaf €195,-  Lees verder »

 

Start altijd met een gratis indicatiehuurprijs!   Lees verder »

Home    ›    Uitleg stap 2  Start & Verhuurder    ›     Toestemming hypotheekbank, gemeente, VvE en verzekeraar    ›

Aanvraag toestemming

Hypotheekbank & vergunning gemeente
Zonder toestemming van uw hypotheekbank of zonder vergunning van de gemeente is verhuur op grond van de Leegstandwet niet toegestaan. Wij vragen bij elke bank en bij Nationale Hypotheek Garantie (NHG) de noodzakelijke schriftelijke toestemming voor overbruggingsverhuur aan. Direct na de door u opgegeven datum dat de woning leeg is, dienen wij ook de aanvraag in voor de vergunning op grond van de Leegstandwet bij de gemeente. De gemiddelde doorlooptijd hiervan bedraagt circa 2 tot 3 weken.

De woning dient op dat moment ook daadwerkelijk leeg te staan, dit betekent dat er niemand op dat adres mag ingeschreven staan bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Indien u (of iemand anders) toch nog staat ingeschreven in het GBA, dan dient u zich uit te schrijven en de datum van uitschrijving aan ons door te geven.


Sommige banken en/of gemeenten verlangen extra informatie m.b.t. de aanvraag. Indien zij aanvullende voorwaarden wensen, zullen wij (of de bank zelf) u hierover per e-mail informeren.


Deze extra voorwaarden kunnen bestaan uit het aanleveren van de volgende gegevens:

Voorwaardenbrief en/of risicoverklaring van de betreffende hypotheekbank

Eigendomsbewijs

Verklaring van erfrecht (indien de te verhuren woning via erfenis is verkregen)

Kosten-baten analyse

Schriftelijke toestemming van de VvE

Schriftelijke toestemming van de opstalverzekeraar

Verkoopopdracht van de makelaar

WOZ beschikking (meest recente)

Bij verblijf in het buitenland kan de bank extra voorwaarden stellen


Elke bank geeft onder bepaalde voorwaarden toestemming voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet, wij noemen dit de voorwaardelijke toestemming van de bank. Pas nadat u aan alle voorwaarden heeft voldaan wordt de voorwaardelijke toestemming door de bank omgezet in een onvoorwaardelijke toestemming voor een door de bank te bepalen periode, dit is meestal 2 jaar. Daarna is deze toestemming eventueel jaarlijks te verlengen.Verlenging van de toestemming van uw hypotheekbank


De meeste hypotheekbanken verlenen toestemming voor tijdelijke verhuur voor 2 jaar. De toestemming kan daarna jaarlijks worden verlengd. Uw hypotheekbank zal slechts de toestemming verlengen wanneer u (nog steeds) aan hun voorwaarden voldoet. Hierbij kunt u denken aan de noodzaak van verhuur, een geldige vijfjarige (verlengde) gemeentelijke vergunning Leegstandwet, een correcte verlengingshuurovereenkomst of een marktconforme vraagprijs. De verhuurder wordt altijd tijdig door ons geïnformeerd wanneer wij de verlenging van de toestemming voor tijdelijke verhuur bij de hypotheekbank gaan aanvragen.  Wij ontvangen van de hypotheekbank(en) altijd een schriftelijke bevestiging voor de verlenging van 1 jaar van de toestemming voor tijdelijke verhuur. De kosten voor de verhuurder voor het aanvragen van de verlenging van de tijdelijke toestemming bij uw hypotheekbank zijn reeds in de kosten voor verhuurproces en financieel beheer opgenomen. Indien u geen gebruik maakt van onze service financieel beheer, dan brengen wij u extra kosten in rekening voor het aanvragen van de benodigde verlengingen van €75,- (inclusief BTW) per keer.


Over dit onderwerp

Veel gestelde vragen
» Moet ik die extra gegevens meteen bij de aanvraag al aanleveren?

Neen, wij werken samen met meer dan 200 hypotheeklabels. Ieder label heeft eigen (aanvullende) voorwaarden. Wij zullen u informeren indien aanvullende gegevens worden verlangd.


» Hoelang is de vergunning op grond van de Leegstandwet geldig?

Deze vergunning is maximaal 5 jaar geldig.


» Is de vergunning op grond van de Leegstandwet na die 5 jaar nog te verlengen?

Neen, na een vergunningsperiode van 5 jaar mag u daarna 5 jaar lang niet meer verhuren op grond van de Leegstandwet.


» Wat is GBA?

Dit is een afkorting voor de Gemeentelijke Basis Administratie.