Opzeggen en opzeggingsbrief

Een huis met de Leegstandwet tijdelijk via

Overbruggingsverhuur.nl (ver)huren

Alles geregeld vanaf €195,-  Lees verder »

 

Start altijd met een gratis indicatiehuurprijs!   Lees verder »

Home    ›    Uitleg stap 5  Financieel beheer    ›     Opzeggen & Opzeggingsbrief    ›

Huurder of verhuurder

Opzeggen & Opzeggingsbrief
Conform de Leegstandwet geldt een minimale gegarandeerde huurperiode van 6 maanden met een uitloop tot een huurperiode voor de duur van de vergunning (maximaal 5 jaar). De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, hierdoor is het voor beide partijen mogelijk om tussentijds op te zeggen indien dit gewenst is. Opzegging geschiedt altijd met inachtneming van de minimale huurperiode van 6 maanden. De opzegtermijnen zijn wettelijk vastgelegd, de opzegtermijn voor de huurder is 1 maand en de opzegtermijn voor de verhuurder is 3 maanden. Opzegging van de huurovereenkomst kan zonder opgaaf van reden door zowel de huurder als de verhuurder worden gedaan en dient conform de gestelde regels in de huurovereenkomst plaats te vinden (aangetekend schrijven).Opzeggingsbrief aanvragen


Wij stellen als service een opzeggingsbrief op voor de huurder en/of de verhuurder. Diegene die op wil zeggen dient dit aan ons aan te geven via een kort mailtje met de gewenste datum van de sleuteloverdracht. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk de opzeggingsbrief opstellen en verzenden aan diegene die de opzeggingsbrief bij ons heeft aangevraagd. De opzegger is daarna zelf verantwoordelijk voor een correcte verzending (per aangetekend schrijven) aan de andere partij. Wel ontvangen wij graag een kopie van de ondertekende opzeggingsbrief.Eindinspectie, sleuteloverdracht en retourbetaling borg


Na het afhandelen van de opzegging (inclusief  de opzeggingsbrief) maakt u een afspraak voor een 'voorinspectie einde verhuur'. Deze afspraak vindt meestal enige tijd voor de eindoplevering plaats. De bedoeling hiervan is dat eventuele gebreken nog voor de oplevering kunnen worden hersteld. Bij de eindinspectie adviseren wij altijd het formulier 'check-out' te gebruiken. Dit om eventuele latere misverstanden te voorkomen.

 

De verhuurder of diens financieel beheerder is verplicht de betaalde borg terug te storten aan de huurder, als bij oplevering geen sprake is van betalingsachterstanden of geen schade of andere gebreken aan de desbetreffende huurwoning zijn vastgesteld. Wij hanteren een termijn van terugbetaling van maximaal 1 maand na de dag van oplevering en pas na schriftelijke toestemming (kopie check-out formulier) en/of bevestiging (per mail) van de verhuurder.Opnieuw de woning verhuren (herverhuur)


De woning opnieuw verhuren? Wanneer uw huurder de huurovereenkomst heeft opgezegd, kunt u de woning weer via ons opnieuw verhuren. Indien u op korte termijn een nieuwe huurder wenst, vernemen wij graag van u via email de volgende gegevens:

 

Per wanneer is de woning leeg?

Welke nieuwe vraaghuurprijs wilt u vragen?


Wij gaan dan voor u als service zonder extra kosten op zoek naar een nieuwe huurder. U betaalt bij het opstellen van de “nieuwe” huurovereenkomst per saldo enkel verhuurkosten ter grootte van € 95,- (verhuurkosten minus extra instaphuurprijs is per saldo €95,-). Indien uw toestemmingsperiode van de bank binnen een half jaar verloopt dienen wij tevens de verlenging van de toestemming aan te vragen. Wij zullen dit controleren en indien dit nodig is zullen wij u hierover berichten. Natuurlijk hanteren wij deze zelfde voorwaarden voor een huurder wanneer de verhuurder de huurovereenkomst heeft opgezegd (stuur ons gewoon even een mail).Wat te doen na 5 jaar tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet?


Zoals op deze website al is aangegeven stopt bij alle hypotheekbanken de toestemming voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet na de looptijd van de vergunning. Onderzoek geeft echter aan dat voor veel mensen deze looptijd van vijf jaar net te kort is. Hun woning is nog niet verkocht. Het kabinet heeft per 1 juli 2016 nieuwe huurwetgeving (Wet Doorstroming Huurmarkt 2015) gerealiseerd. De WDH2015 is ideaal voor... Lees meer ...

 


Uw verhuurdossier wordt gesloten


Wanneer uw woning niet langer beschikbaar is voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet zullen wij uw dossier sluiten. Wij proberen zo open en transparant mogelijk met onze klanten hierover te communiceren, daarom wijzen wij u graag al vooraf op de (mogelijke) gevolgen van sluiting van uw dossier. Deze informatie is algemeen en niet (altijd) op een individueel dossier van toepassing:

 

Terugkoppeling hypotheekbank; Wij zullen een terugkoppeling aan uw bank geven m.b.t. de status van verhuur voor uw woning. De eventueel eerder gegeven toestemming zal worden ingetrokken en is dus niet meer te gebruiken. Wij willen u erop wijzen dat geen enkele bank een andere vorm van verhuur, anders dan op grond van de Leegstandwet, zal toestaan.

Toch verhuren via derden; Indien u uw woning toch gaat verhuren via derden is de kans groot op een juridisch  incorrecte huurovereenkomst. Hierdoor heeft uw huurder wellicht volledige huurbescherming conform het Burgerlijk Wetboek. Als verhuurder neemt u daarmee enorme risico’s.

Verkoop kan niet meer doorgaan; u kunt bij verkoop van uw woning slechts aan een koper leveren indien de huurder de woning ook daadwerkelijk verlaat. Grote problemen ontstaan indien uw huurder de woning niet wil verlaten. Bij een incorrecte huurovereenkomst heeft uw huurder volledige huurbescherming, waardoor uw huurder de woning mogelijk niet hoeft te verlaten. 

Over dit onderwerp

Veel gestelde vragen
» Wat is verpanding van de huurpenningen?

De huurpenningen van uw woning worden verpand. Dat betekent dat uw bank de huuropbrengsten mag opeisen op het moment dat u uw maandelijkse hypotheekbedragen niet meer betaalt. U ontvangt hiervoor een pandakte die u moet ondertekenen, wij zullen de getekende pandakte aan de bank terugsturen.


» Wat moet ik als verhuurder doen wanneer mijn huurder heeft opgezegd?

Ook als verhuurder kunt u het overschrijvingsformulier gas water en elektra goed gebruiken, vooral wanneer u nog geen nieuwe huurder heeft.


» Ik wil niet dat jullie mijn bank informeren dat mijn dossier wordt gesloten?

Zodra wij een verhuurdossier sluiten melden wij dit aan de hypotheekbank. Over het algemeen neemt de hypotheekbank daarna contact met u op om e.e.a. door te spreken. Zorg er altijd zelf voor dat u geen onnodige risico's neemt.